Chief Financial Officer (CFO)

Ulmatec konsernet søker etter en erfaren og dyktig Chief Financial Officer (CFO) for sine datterbedrifters forretningsområder, Handling, Thermal, og Service Solutions. CFO’en vil være en sentral bidragsyter i det å utvikle forretningsområdenes økonomiske strategier, og derved sikre sunn økonomisk styring og suksess.

CFO’en vil være faglig leder for datterbedriftenes økonomi og regnskapsavdelinger i tett samarbeid med bedriftenes Daglige Ledere og Konsernledelsen.

Ansvarsområder:

· Utvikle og implementere finansielle strategier og retningslinjer for å sikre bærekraftig vekst og lønnsomhet i konsernet datterselskaper.

· Overvåke og analysere økonomisk ytelse, og gi strategiske anbefalinger basert på innsikt i finansielle data.

· Ledelse av datterbedriftenes økonomi team, inkludert budsjettplanlegging, regnskapsføring og rapportering.

· Utføre risikovurderinger og identifisere muligheter for forbedring av økonomiske prosesser og systemer.

· Samarbeide tett med ledelsen i datterselskapene for å drive strategiske beslutningsprosesser og støtte virksomhetenes vekstinitiativer i hele verdikjeden.

Kvalifikasjoner:

· Minimum bachelorgrad innen økonomi, finans eller beslektede felt; MBA eller tilsvarende er foretrukket, men relevant erfaring kompenserer.

· Solid erfaring (5-10 år) i ledende finansielle roller, helst innen maritim bransje.

· Dyptgående kunnskap om finansielle prinsipper, regnskapsstandarder og skattelovgivning.

· Sterke analytiske ferdigheter og evnen til å tolke komplekse finansielle data for å drive strategiske beslutninger.

· Gode ledelses- og kommunikasjonsevner for å kunne samarbeide på tvers av bedrifter og avdelinger og påvirke organisatorisk endring.

Vi tilbyr:

· En spennende mulighet til å forme forretningsområdenes økonomiske strategi og bidra til vår langsiktige suksess.

· Konkurransedyktige lønns- og fordelspakker, inkludert helseforsikring og pensjonsordninger.

· Muligheten til å jobbe i et dynamisk og samarbeidsorientert miljø, med mulighet for personlig og faglig utvikling.

Søknadsprosess:

Hvis du er en erfaren og motivert person som ønsker å ta fatt på denne spennende utfordringen, oppfordrer vi deg til å sende inn din søknad, inkludert CV og et kortfattet søknadsbrev som beskriver din relevante erfaring og hvorfor du er egnet for stillingen.

Vi ser frem til å motta din søknad.

Vennligst send søknaden til havard.myrene@ulmatec.no.

Søknadsfrist: 1 juni 2024

For mer informasjon kontakt :

Stig Ulstein tlf. +47 90542084

Håvard Myrene tlf. +47 91567673

Er du vår nye markedskoordinator?

Bernt-Aage Ulstein, CEO
+47 916 92 077

Markedskoordinatoren vil ta ansvar for å videreutvikle våre felles (og individuelle) markedsstrategier og gjennomføre markedsføringsplaner. Hovedmålet er å sikre at merkevaren vår kommuniseres tydelig, overbevisende og konsistent på tvers av flere markedsføringskanaler for å øke bevisstheten og anerkjennelsen i målmarkedene.

Rollen vil måtte utvikle relasjoner og samhandle med våre salgsteam i de forskjellige selskapene i konsernet. Alle bedriftene er lokalisert i Sunnmørsregionen og kontortiden må være jevnt fordelt på de fire lokasjonene for å lære og ta til seg det unike ved hver virksomhet.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Videreutvikle markedsstrategien, merkevaren og vår markedsposisjonering
 • Utvikle, implementere og gjennomføre en strategi for markedskommunikasjon, både på gruppenivå, men også tilpasset virksomhetenes individuelle behov.
 • Sammen med de individuelle salgsteam definere markedssegmenter og utvikle relevante markedsføringskanaler per segment.
 • Koordinere utviklingen av en konserndekkende (årlig) markedsplan med tilhørende overordnede mål, styringsparametere og budsjett.
 • Planlegge, gjennomføre og støtte salgsfremmende aktiviteter som messer, kundemøter, digitale kampanjer, konferanser og arrangementer, SoMe-kommunikasjon, reklame, etc.
 • Støtte salgsteamene i å utvikle relevant innhold i markedskommunikasjonen – både i trykte medier og på nett.
 • Videreutvikle vårt bibliotek med markedsføringsinnhold – bilder, ikoner, animasjoner, videoer, illustrasjoner, tekstbeskrivelser og presentasjoner.
 • Samle og analyser tilbakemeldinger fra kunder og skape innsikt som kan deles med resten av organisasjonen.
 • Opprettholde og utvikle relasjoner med etablerte salgs- og serviceagenter med mål om å bedre kjennskapen til våre bedrifter og produkter.
 • Overvåke konkurrenter og generelle markedstrender.

Kvalifikasjoner og erfaring:

 • Relevant bachelor- eller mastergrad, gjerne innen markedsledelse.
 • Erfaring fra markedsføring innen marin industri er en fordel.
 • Relevant kunnskap og ferdigheter fra digital markedsføring
 • Engelsk språk er et must (skriftlig og muntlig), flerspråklig er en fordel.

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsevner.
 • Nysgjerrig og spørrende.
 • Kreativ og løsningsorientert.
 • Systematisk, og med et øye for god kvalitet.
 • Pålitelig, hjelpsom og serviceinnstilt.

Hva vi kan tilby:

 • En spennende og svært viktig rolle i et selskap posisjonert til å spille en betydelig rolle i den maritime næringen i årene som kommer.
 • Internasjonale markeder og kunder.
 • Et inspirerende og trygt arbeidsmiljø i en gruppe bedrifter med etablerte produkter og vekstambisjoner.
 • Mulighet til å påvirke og forme rollen i et selskap under utvikling.
 • Konkurransedyktig lønn, pensjons- og pensjonsytelser.
 • For den rette kandidaten kan hybridarbeid diskuteres.

Arbeidssted:

 • Alternere mellom de fire lokasjonene våre i Sunnmøreregionen, Norge

CV og søknad sendes til: job@ulmatec.no

Kontakt:

Bernt-Aage Ulstein, CEO
+47 916 92 077
ULMATEC Group muliggjør våre kunders maritime operasjoner gjennom å levere produkter og tjenester på det internasjonale markedet og har sin hovedbase på Nord-Vestlandet og sysselsetter ca. 250 ansatte (“Solution Makers”). Konsernet består av 4 forretningsområder: Insea Solutions, Handling Solutions, Thermal Solutions og Service Solutions. Gruppen opplever en økende etterspørsel etter våre løsninger og vokse nasjonalt og internasjonalt i løpet av de neste årene. Med en revitalisert merkevare tar vi sikte på å posisjonere merkevaren vår ytterligere i både eksisterende og nye markeder. For å realisere dette, har vi nå en mulighet for en markedsorientert, kreativ og samlende person til å støtte salgs- og markedsføringsteamene våre på tvers av konsernet.