Meny

Contacts

Products

ULMATEC
ENERGY >>
  ULMATEC HANDLING >>   ULMATEC
SERVICE >>

Ulmatec

LOGO

Logoen er Ulmatecs signatur i all kommunikasjon både utad og innad i selskapet. Det er derfor viktig at retningslinjene som er gitt for bruk av logo blir fulgt.

BRUK AV LOGO
Logoen kan gjengis med ulike teknikker. All bruk må følge kvalitetsnormene med riktige former, proporsjoner og farger (PMS 296 og PMS 116). Den kan også gjengis i sort/hvit eller som vannmerke. Logoen består av logoelement og selskapsnavnet "Ulmatec". Annen symbolikk og tekst skal ikke tilføres logoen.

UTFORMING OG SYMBOLIKK
UMT danner en dynamisk og organisk form. Den gir også assosiasjoner til det maritime; bølger, fortøyningspåle, kaptein-utmerkelser. Sirkelen har verken start eller ende og er symbol for det evige og fullkomne. Logoen har også et fint samspill mellom organisk formelement og robust og solid typografi.