Meny

Contacts

Products

ULMATEC
ENERGY >>
  ULMATEC
HANDLING >>
  ULMATEC
SERVICE >>

Ulmatec

2018   2018 2017   2017 2016   2016 2015   2015 2014   2014 2013   2013 2012   2012 2011   2011

Norsk fiskerinæring på hugget med produktutvikling - satser på energieffektivisering STORE BESPARELSER VED VARMEGJENVINNING

Pressemelding – Gamlem/Søvik, 30. juli 2014

Nok en moderne fiskebåt har gått på havet med varmegjenvinningssystem fra Ulmatec Pyro. Den nye snurperen/tråleren ”Harvest”, som ble levert fra Fitjar Mekaniske Verksted til Hardhaus AS i Austevoll i juni, reduserer drivstofforbruk og utslipp til miljøet ved å utnytte overskuddsvarme fra eksos- og kjølesystemene om bord.

Fiskeflåten er tidlig ute med nyvinninger, også når det gjelder energieffektivisering og miljø. Det var norske fiskebåtrederier som var først ute da Ulmatec Pyro lanserte sitt varmegjenvinningssystem våren 2011. De tre første anleggene ble solgt til Herøyrederiene Eros og Kings Bay, og Liegruppen fra Straume. Siden den gangen har Ulmatec Pyro solgt over 50 systemer, hvorav flere også til offshoreflåten og riggmarkedet.

Utvinne og utnytte energi
– En kan oppnå betydelige besparelser ved å utvinne og utnytte energi fra overskuddsvarme om bord i fartøy, sier Jan Petter Urke, administrerende direktør i Ulmatec Pyro AS.
Våren 2011 lanserte Ulmatec Pyro et nytt system for varmegjenvinning, Pyro Waste Energy Recovery System.
– På mange fartøy i dag blir bare 30 prosent av energien tilført fra dieselmotorene utnyttet til elkraft eller propellkraft. Resten forsvinner via kjølevann og eksos. Med varmegjenvinningssystemer kan i alle fall 60 prosent av energien utnyttes. At dette definitivt er i kundens og miljøets interesse, er det flere enn oss som har oppdaget, sier han.

Villige til å prøve ut ny teknologi
Etter lanseringen i 2011 har Ulmatec Pyro inngått kontrakter blant annet med offshorerederier som Østensjø, Eidesvik og Island Offshore, og rigg- og oljeselskaper som Maersk og Statoil.
– Vi er svært fornøyde med at både små og store aktører i markedet har vært villige til å prøve ut ny teknologi, og Fiskeflåten er stadig like viktig for oss. De tre første kontraktene var til tre store havgående snurpere, og nå er nok en moderne fiskebåt klar med Ulmatec Pyro Waste Energy Recovery System om bord, sier Jan Petter Urke. Han viser til den nye snurperen/tråleren ”Harvest” som i sommer ble levert fra Fitjar Mekaniske Verksted til Hardhaus AS i Austevoll.

”Harvest”
”Harvest” er designet av Wärtsilä Ship Design Norway. Fiskefartøyet er en ny utgave av de to skipene selskapet har i dag. Sammen med rederiet har designerne utviklet et energieffektivt fartøy. Jan Petter Urke illustrerer hvordan ”Harvest” kan redusere drivstofforbruk ved å utnytte overskuddsvarme fra eksos- og kjølesystemene om bord:
– En fremdriftsmotor bruker i snitt 200 000 liter drivstoff i året for å generere 100 kW til oppvarming. I forhold til å benytte dieseldrevne generatorer lønner det seg likevel å benytte oljefyrt kjel for oppvarming, men en oljefyrt kjel bruker om lag 100 000 liter drivstoff i året for å generere 100 kW til oppvarming.
– Investerer man derimot i et godt system for varmegjenvinning, som i tilfellet er gjort her, kan drivstofforbruket til oppvarming og en rekke andre energikrevende oppgaver reduseres til null. Både miljømessig og økonomisk snakker vi altså om betydelige gevinster. 

Flere bruksområder
Han viser til flere bruksområder for overskuddsvarmen: oppvarming av innkvarteringsområder, tankoppvarming og avising av dekk og trapper.
– Men vi ser ytterligere muligheter for enorme innsparinger ved å flytte energi forbruket over fra elektrisitet til vannbåren varme.

Gratis rensing av ballastvann og avfallsvann
Ulmatec Pyro har blant utviklet og patentert et system for rensing av ballastvann ved bruk av varmegjenvinning. På grunn av innføring av svært strenge regler internasjonalt for rensing av ballastvann er dette et marked som har et enormt potensiale. Ulmatec Pyro sitt system for rensing av ballastvann kan også benyttes til å rense avfallsvann fra brønnbåter og lignende.
– Ved å utnytte overskuddsvarme fra eksos- og kjølesystemene om bord kan en på en enkel og hurtig måte varme opp ballastvannet til 80 grader Celsius, ta livet av alle fremmede akvatiske arter i ballastvannet, og når vi så kjøler ned vannet igjen varmer vi opp nytt vann som skal behandles. Det er rett og slett gratis rensing av ballastvann, avslutter Jan Petter Urke i Ulmatec Pyro.