Meny

Contacts

Products

ULMATEC
ENERGY >>
  ULMATEC
HANDLING >>
  ULMATEC
SERVICE >>

Ulmatec

2018   2018 2017   2017 2016   2016 2015   2015 2014   2014 2013   2013 2012   2012 2011   2011

ULMATEC STYRKET PÅ SALG OG NYUTVIKLING

Ulmatec kjøper Industry Design Offshore Marine

Ulmatec fortsetter å bygge stein på stein. Fra i dag, blir Industry Design Offshore Marine og selskapets tre ansatte en del av Ulmatec. Med oppkjøpet har Ulmatec sikret seg nøkkelkompetanse innen salg og nyutvikling av håndteringsutstyr for subsea-operasjoner.

 

Industry Design Offshore Marine har holdt til i Hareid sentrum siden oppstarten i begynnelsen av 2011, men er nå på plass i Ulmatec sine lokaler i Mylna Industri Park i Hareid kommune. Selskapet driver med design, utvikling og produksjon av utstyr og tjenester innen offshorerettet virksomhet.

Bilde til høyre: Jon-Åge Eidem i ULMATEC (midten) er utrulig glad for og knytte til seg Finn Hjeldnes (til venstre) og Aleksander Mork Strand (til høyre). Bjørn Roppen var ikkje til stades.

Subsea-veteraner

Til tross for et ungt og lite selskap representerer de ansatte tung og ettertraktet erfaring.

Daglig leder Bjørn Roppen og produktutvikler Finn Hjeldnes har flere tiår bak seg innen salg og utvikling av avanserte håndteringssystemer for subseaoperasjoner. Med seg på laget har de også Aleksander Mork Strand.

-       Vi er svært fornøyde med at vi har fått med oss Bjørn og Finn, som vi trygt kan kalle veteraner i bransjen. Det er også en glede å ønske Aleksander velkommen i Ulmatec-familien. Han vil bidra med nye tanker, kunnskap og ungdommelig pågangsmot, sier  Jon Åge Eidem som er Salg og Markeds Direktør i Ulmatec.

-       De vil definitivt styrke kompetansen og erfaringen vår innen subseamarkedet, og vil gjøre oss til en enda mer slagkraftig aktør innen den maritime industrien.

 Oppflasket i ODIM, Hydrakraft og Liaaen

De tre har inngående erfaring fra salg- og nyutvikling av håndteringssystemer for ubemannede miniubåter (LARS – launch and recovery systems), men har også arbeidet med en rekke andre utstyrsløsninger for offshore- og maritim industri.

Aleksander Mork Strand kom til ODIM som nyutdannet i ingeniør i 2008, og fulgte Bjørn og Finn inn i Industry Design Offshore Marine i 2011.

Bjørn Roppen har blant annet bakgrunn som daglig leder i Hydrakraft som ble kjøpt av ODIM i 2006. Han har arbeidet med salg av subsealøsninger i ODIM fra 2006 til Rolls-Royce kjøpte ODIM i 2010.

Finn Hjeldnes har også bakgrunn fra ODIM hvor han arbeidet i 13 år. Han har i tillegg 18 års erfaring fra produktutvikling ved Liaaen Engineering i Ålesund, tre år i ABB, samt 6 år i Plamo AS og 2 år i Fridtjof Espeseth AS.

Potensiale

Bjørn Roppen er på plass i sitt nye kontor på Hareid, og har koblet selskapet til Ulmatec med umiddelbar virkning. Han forteller at selskapene har et sammenfallende syn på potensialet i markedet.

- Ulmatec er interessert i å videreutvikle våre ideer og tanker. Det ser ut til å være en ledig nisje hvor vi kan møte kundenes behov for skreddersøm, korte leveringstider, og med høy kvalitet og kontroll i produksjon og logistikk. Med Ulmatec sin kapital, kompetanse, produksjons- og servicekapasitet er vi posisjonert for denne nisjen, sier Roppen.

Smartere løsninger

Bjørn Roppen sier markedet er klar for en aktør som kan tilby skreddersøm i henhold til kundens ønsker, kontra de store og tunge leverandørene. Han mener også at det er rom for smartere løsninger.

- Med vår erfaring er vi trygge på at vi tilbyr unike løsninger med høy grad av funksjonalitet. Vi er også konkurransedyktige med hensyn til å utvikle produksjonsvennlige design.

Rimelig komplette

Roppen mener at mye av fremtiden til Ulmatec ligger i høy andel av egenproduksjon og høy servicegrad.

- Ulmatec har en effektiv egenproduksjon med moderne automatiserte maskiner. Dette gir oss en fleksibilitet som ingen andre har. Med Cetix sin kapasitet og kompetanse innenfor elektro- og styringssystemer i så er vi i ferd med å bli rimelig teknisk komplette, og kan møte kundens behov for kort leveringstid og spesielle løsninger.

- Service er også forferdelig viktig. Derfor er det godt å konstatere at vi har et servicenettverk som er i stand til å støtte kundene gjennom utstyrets livsløp på båtene, avslutter Bjørn Roppen.