Meny

Contacts

Products

ULMATEC
ENERGY >>
  ULMATEC
HANDLING >>
  ULMATEC
SERVICE >>

Ulmatec

2018   2018 2017   2017 2016   2016 2015   2015 2014   2014 2013   2013 2012   2012 2011   2011

ULMATEC OG CETIX BYGGER STERK MARITIM GRUPPERING 

Pressemelding – Ulsteinvik/Stavanger, 1. november 2011

Ulmatec har inngått avtale om oppkjøp av Stavangerbaserte Cetix Group AS. Cetix er et teknologikonsern med lang og internasjonal erfaring innen olje- og gassindustrien. Cetix Group AS er et holdingselskap med datterselskap lokalisert i Stavanger, i Storbritannia og i Litauen.

– Oppkjøpet styrker selskapenes tjenestetilbud og kapasitet overfor energi- og offshoreindustrien, sier administrerende direktør Arne Sørbø i Cetix. 

– Våre organisasjoner kjenner hverandre godt allerede, så dette er et naturlig steg for oss. Spesielt har vi hatt et fruktbart samarbeid med Ulmatec Stromek om LARS-systemer (håndteringssystemer for miniubåter), hvor vi har levert elektriske vinsjer som kompenserer for bølgebevegelser. 
– Flere og flere kunder ønsker å forholde seg til systemleverandører, så industrielt passer Ulmatec og Cetix godt sammen. Geografisk sett utfyller vi hverandre godt i Norge, og sammen vil vi få bedre gjennomslagskraft i det internasjonale maritime og offshore markedet.

Langsiktig
Ulmatec har en langsiktig- og industriell strategi. Filosofien er å investere i, og utvikle industriarbeidsplasser og kompetansemiljøer lokalt for å nå ut i et internasjonalt maritimt marked. 
– Med oppkjøpet av Cetix ønsker vi i fellesskap å bygge en sterk maritim gruppering med norsk eierskap som tilbyr kvalitetsprodukt og den beste servicen i markedet, sier konsernsjef Stig Ulstein i Ulmatec.

Teknologidrevet 
Cetix er et teknologidrevet engineeringsmiljø som i flere år har vært en viktig samarbeidspartner for Ulmatec. Spesielt som leverandør av elektriske vinsjer med høye ytelser har Cetix passet som hånd i hanske med Ulmatec Stromeks LARS-systemer. 
– Dette samarbeidet vil bli mye tettere, forteller Ulstein. Vi ser at Cetix utfyller oss på mange flere områder. I tillegg til å utfylle oss innen LARS-systemer tilbyr Cetix skreddersydde kontrollsystemer for wireline operasjoner for subseaindustrien, og kontroll- og sikkerhetskritiske systemer for hele energisektoren. 
– Cetix vil også styrke konsernets kompetanse og kapasitet innen engineering, prosjektstyring, elektro og kontrollsystemer.

Bedre markedsposisjon
Ulmatec leverer blant annet håndteringssystemer for miniubåter, tårn- og logistikk systemer for bruk på dekk i olje- og gassindustrien, og har fokus på teknologi for økt oljeutvinning (IOR - improved oil recovery). 
– Sammen vil vi ta en enda bedre markedsposisjon innen håndteringsutstyr på dekk innenfor offshore og innen subseateknologi, sier Ulstein.

Løsningsorienterte
– Vi er løsningsorienterte med fokus på effektive, trygge, enkle og robuste teknologiske løsninger. Vi tilbyr funksjonelle og spesialiserte løsninger basert på kundenes behov. 
– Med Cetix som en del av Ulmatec tar vi flere steg nærmere vår visjon om at vårt bidrag skal utgjøre en forskjell for kunden, avslutter konsernsjef Stig Ulstein.

Om Cetix
Cetix Group AS er et holdingselskap med følgende tre datterselskap; Cetix AS lokalisert i Stavanger Norge, Cetix Ltd i Rotherham Storbritannia og Cetix UAB i Litauen.

Cetix AS tilbyr skreddersydde løsninger for ROV launch and recovery system (håndteringssystem for miniubåter), aktiv hiv kompenserte vinsjer, kontrollsystemer for BOP (blow-out preventer), brønn kontroll enheter og choke kontroll systemer på rigger (ventil styring). For å møte stadig nye utfordringer i olje- og gassmarkedet utvikler Cetix AS produkter og løsninger som møter kravene til sikrere operasjoner; raskere hiv-kompensering og forbedrede kontrollsystemer. For å sikre at hvert enkelt prosjekt er en suksess er Cetix AS bemannet med egne dyktige engineerings- og prosjektgrupper, kombinert med en profesjonell prosjektledelse.

Cetix Ltd tilbyr skreddersydde løsninger innen kontroll- og sikkerhetskritiske systemer. Cetix Ltd er en uavhengig systemintegrator som leverer driftskritiske integrerte kontroll- og styringssystemer til en rekke bransjer. Cetix Ltd sin kjernevirksomhet er basert på å betjene energiindustrien med spesialløsninger for nødstopp-, brann- og gass-beskyttelse.

Cetix UAB er et produksjonsselskap under stiftelse i Litauen, og for tiden vurderes eventuelle lokaliteter og ressurser.

Om Ulmatec
Navnet Ulmatec kommer av det opprinnelige selskapsnavnet Ulstein Marine Technology AS. Selskapet ble startet i 2000, men røttene kan følges tilbake til 1917 og Ulstein Mek. Verksted, det som i dag er Ulstein Group. Etter at deler av Ulsteinkonsernet ble kjøpt av britiske Vickers (senere Rolls-Royce), blomstret det opp en rekke nye maritime virksomheter. En av disse er Ulmatec, som i dag er et konsern som utvikler og leverer maritim teknologi og service til kunder internasjonalt.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Stig Ulstein
Konsernsjef
Ulstein Marine Technology
Tlf. +47 905 42 084

Arne Sørbø
Administrerende direktør
Cetix Group AS
Tlf. +47 916 40 277

Jon Åge Eidem
Salgs- og markedsdirektør
Ulstein Marine Technology AS
Tel. +47 909 60 477