Meny

Contacts

Products

ULMATEC
ENERGY >>
  ULMATEC
HANDLING >>
  ULMATEC
SERVICE >>

Ulmatec

2018   2018 2017   2017 2016   2016 2015   2015 2014   2014 2013   2013 2012   2012 2011   2011

Satser på produktutvikling - sterkt fokus på kundebehov
BETYDELIGE BESPARELSER VED VARMEGJENVINNING

Utvidet pressemelding – Gamlem/Søvik, 18. november 2011

– En kan oppnå betydelige besparelser ved å utvinne og utnytte energi fra overskuddsvarme om bord i fartøy, sier Jan Petter Urke, administrerende direktør i Ulmatec Pyro AS.

– Bare 30 prosent av energi tilført fra en dieselmotor blir utnyttet til elkraft eller propellkraft. Resten forsvinner via kjølevann og eksos. Å utnytte mer av denne energien er definitivt i kundens og miljøets interesse, sier Urke.

I vår lanserte Ulmatec Pyro derfor et nytt system for varmegjenvinning, kalt Pyro heat recovery system™. 
– Det er mye å hente på å utnytte denne overskuddsvarmen, forklarer Urke.

Flere bruksområder
Han viser til flere bruksområder for overskuddsvarmen: oppvarming av innkvarteringsområder, tankoppvarming og avising av dekk og trapper. 

– Men vi ser ytterligere muligheter for enorme innsparinger ved å flytte energi forbruket over fra elektrisitet til vannbåren varme.

Unngår å benytte drivstoff
Jan Petter Urke illustrerer med et eksempel: 
– En fremdriftsmotor bruker i snitt 200 000 liter drivstoff for å generere 100 kW til oppvarming. I forhold til å benytte fremdriftsmotorer lønner det seg likevel å benytte oljefyrt kjel for oppvarming, men en oljefyrt kjel bruker om lag 100 000 liter drivstoff for å generere 100 kW til oppvarming.

– Investerer man derimot i et godt system for varmegjenvinning, kan drivstofforbruket til oppvarming reduseres til null. Både miljømessig og økonomisk snakker vi altså om betydelige gevinster, sier Urke.

Gratis rensing av ballastvann
Ulmatec Pyro er blant annet i ferd med å utvikle et proprietært system for rensing av ballastvann ved bruk av varmegjenvinning. På grunn av innføring av svært strenge regler internasjonalt for rensing av ballastvann er dette et marked som har et enormt potensiale. Pyro sitt system for rensing av ballastvann kan også benyttes til å rense avfallsvann fra brønnbåter og lignende.

– Ved å utnytte overskuddsvarme fra eksos- og kjølesystemene om bord kan en på en enkel og hurtig måte varme opp ballastvannet til 100 grader Celsius, ta livet av alle fremmede akvatiske arter i ballastvannet, og når vi så kjøler ned vannet igjen kan vi utnytte varmen til andre formål. Det er rett og slett gratis rensing av ballastvann, forteller Jan Petter Urke.

Som perler på en snor
Pyro lanserer nyvinninger som perler på en snor. Det nye systemet for varmegjenvinning og tank heating systemet til Pyro ble lansert i år. Pyro de-icing systemet lanseres i 2012, og systemet for rensing av ballastvann lanseres i 2013. Jan Petter Urke er sikker på at bransjen vil ta godt i mot nyvinningene fra Ulmatec Pyro.

– Noe av det unike med varmegjenvinningssystemene våre er at vi kan dokumentere hvor mye grønn energi vi utnytter gjennom et kontrollsystem som beregner, dokumenterer og visualiserer all energi som vi drar ut. Prosessen overvåkes via skipets kontrollsystem.

Urke forteller at systemet kan utvides ytterligere med en Pyro forbrenningsovn for brenning av søppel og spillolje, og dermed gjenvinne varme fra denne også.
– Det er et dynamisk system som kan tilpasses flere driftsprofiler.

Ulmatec Pyro
Pyro ble grunnlagt av maskinist, motstandsmann og forretningsmann Palmar Bjørnøy i 1951. Han er mest kjent som medlem av Shetlandsgjengen.

Med 54 turer over Nordsjøen var Bjørnøy den som deltok i flest overfarter mellom Norge og Storbritannia blant Shetlandsgjengen. På sine turer over Nordsjøen erfarte han, på den harde måten, hvor viktig det var med god oppvarming om bord i fartøyene.

I dag er Ulmatec Pyro en ledende leverandør av systemer for oppvarming og avfallsbehandling. Mer enn 15 000 skip over hele verden har blitt utstyrt med Pyro™ varmtvannssystem til dags dato. Ulmatec Pyro sorterer under Ulmatec-gruppen og ligger på Gamlem nær Ålesund.

Les mer om tidenes største Ulmatec Pyro kontrakt i egen pressemelding i dag.

Om Ulmatec
Navnet Ulmatec kommer av det opprinnelige selskapsnavnet Ulstein Marine Technology AS. Selskapet ble startet i 2000, men røttene kan følges tilbake til 1917 og Ulstein Mek. Verksted, det som i dag er Ulstein Group. Etter at deler av Ulsteinkonsernet ble kjøpt av britiske Vickers (senere Rolls-Royce), blomstret det opp en rekke nye maritime virksomheter. En av disse er Ulmatec, som i dag er et konsern som utvikler og leverer maritim teknologi og service til kunder internasjonalt.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Jan Petter Urke 

Administrerende direktør
Ulmatec Pyro AS
Tlf. +47 911 09 201
jan.urke@ulmatec.no

Karstein Nygård 
Salgssjef
Ulmatec Pyro AS
Tlf. +47 901 39 828
karstein.nygard@ulmatec.no

Jon Åge Eidem 
Salgs- og markedsdirektør Ulmatec
Ulstein Marine Technology AS 
Tlf. +47 909 60 477 
jon.age.eidem@ulmatec.no